Kitaplar

Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi, Ziraat Mühendisleri Odası Ortak kitap,  Aralık 2010, Ankara, (Ilgın Özkaya, Emre

Baturay Altınok ile birlikte)

Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Temmuz 2018, Ankara ( Cihan Uzunçarşılı Baysal ile Birlikte) 

Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Ankara (2017) ( Hülya Yıldırm, Cömert Uygar Erdem ile birlikte)

Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Kasım 2016, Ankara, (Hatice Kurşuncu ile Birlikte)

Yayınlayan: Tekin Yayınları, Haziran 2016, İstanbul (Sinan Erensü, Ethemcan Turhan, Arif Cem Gündoğan ile birlikte)
Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği,  Mayıs 2016 Ankara, (Aykut Çoban ile Birlikte)
Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Ocak 2016, Ankara

Yayınlayan Phoneix Yayınevi, Ankara, 2012, (Ilgın Özkaya, Tolga Şirin, Nazım Sinan Odabaşı ile birlikte)

Yayınlayan Ekoloji Kolektifi, Ziraat Mühendisleri Odası Ortak kitap,Aralık 2010, Ankara, (Ilgın Özkaya, Emre Baturay Altınok ile birlikte)
Yayınlayan Kül Sanat Yayınevi, Ankara, 2005, (Ilgın Özkaya ve Sanem Yardımcı ile birlikte)
Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, 2018, Ankara ( Serde Atalay ile birlikte) )