Uzmanlık Alanları

Fikri Hakları Hukuku: Özellikle Mimari proje, plan, müzik eserlerinden doğan fikri hakların korunması ve bu konuda doğan davalar.

İdare Hukuku,

İmar ve Planlama Hukuku,

Gayrimenkul Hukuku,

Kamulaştırma Hukuku,

Kamu İhale Hukuku,

Afet ve Kentleşme Hukuku,

Çevre, Su, Orman, Toprak Hukuku

Koruma Hukuku,

Tazminat Hukuku: İş hayatından veya trafik kazalarından doğan tazminat davaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ceza Hukuku