Hakkında

fozluer_sb

Lisans Eğitimini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık alanı olarak, çevre ve kent hukuku alanlarını seçti.  2004 yılından itibaren avukatlık yapmaya başladı.  2006-2010 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası’nda; 2009-2019 arasında TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nda hukuk danışmanlığı yaptı. Bugüne kadar,  yerel yönetimlere kültürel mirası ve doğal çevreyi koruma, afet sakınım planları, afet yönetim stratejileri oluşturma ve planlama alanlarında danışmanlık hizmeti verdi.  Mühendislik ve mimarlık ofisleriyle birlikte çevre düzeni planları, alan yönetimi ve planlama üzerine raporlandırmalar yaptı.

Pek çok çevre ve kent derneğinin kurucusu oldu ve bu derneklerde üye olarak çalıştı. Mersin Çevre Gönüllüleri Derneği (1993) Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği (1997), İnsan Hakları Derneği (1998), Ekoloji Kolektifi (2002), Tüketici Hakları Derneği(2004), Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği (2020), Haklar ve Araştırmalar Derneği(2020)  gibi pek çok dernekte yöneticilik yaptı veya destek sundu. (1997-2023)

Ekolojik kriz üzerine pek çok yazı kaleme aldı. İksir, Kolektif Dergi gibi politik ekoloji dergilerinin yayıncılığını ve editörlüğünü yaptı. (2002-2015) Ulusal, uluslararası ve yerel konferanslarda bildiriler sundu, dergi ve gazetelerde yazılar yazdı.

Yerel ve ulusal çevre ve kent derneklerine, çevre ve kent mücadelelerine,  çevre ve kent hukuku üzerine destek sundu. (2004-..halen)  

Türkiye’nin sivil toplum alanındaki ilk dijital arşivi ve kütüphanesi olan Ekoloji Arşivi’nde ve kimi sergilerde (Çöplük, 2008)  küratörlük veya metin yazarlığı yaptı. (2008-2023) Dijital arşiv oluşturma üzerine kurumsal çalışmalar yaptı.  Dijital veri içeriklerinin hukuki koruma rejimi, kişisel verilerin korunması ve fikri haklar üzerine danışmanlık yaptı. 

Kutup Yıldızı (2019, Yönetmen: Ebru Şeremetli), Eko eko eko (2023, Yönetmen: İlkay Nişancı) belgesellerinde danışmanlık yaptı.

Ekolojik Haklar Merkezi’nde hukuki destek koordinasyonlarını yürüttü. (2016-2020) Bu merkezde, hukuka erişimi olanaklı kılmak için çevre ve kent mevzuatını izleme, ekolojik krize yönelik raporlandırma ve ekoloji odaklı davalar açma süreçlerini yönetti. Çevre Hukuku Ağı’nda hukuk koordinatörlüğü çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre  ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalında 2005 yılında “Kapitalizmin Yeniden Üretiminde Sivil Toplum Çevreciliği” teziyle yüksek lisansını tamamlayarak, “uzman” unvanı aldı. Aynı bölümde doktorasını “Çevrenin Korunmasında İdari Yargının Rolü” teziyle 2022 yılında  tamamladı.

Çevre ve Şehircilik hukuku, planlama, kamulaştırma, kıyı planlama, afet hukuku, riskli alan uygulamaları, kırsal ve kentsel alan yönetimi,  kentleşme, kültürel miras,  koruma hukuku, gayrimenkul hukuku, kamu İhale hukuku, yerel yönetimler, çevre koruma, su yönetimi, enerji planlama ve iklim hukuku üzerine çalışmalarına devam ediyor. Stratejik planlama, Afet risk yönetimi, İklim koruma üzerine yerel politikalar geliştiriyor ve yerel yönetim hukuku üzerine raporlandırmalar yapıyor.

Yayınlarından bir kısmı şunlardır:

KİTAPLAR:

Habitat 3 ve Kolektif Haklar, Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Temmuz 2018, Ankara ( Cihan Uzunçarşılı Baysal ile Birlikte)

Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum (2017) Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Ankara ( Hülya Yıldırım, Cömert Uygar Erdem ile birlikte)

Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları, Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Kasım 2016, Ankara, (Hatice Kurşuncu ile Birlikte) http://iklimadaleti.org/?p=aktivistin-zulasi&n=turkiyedeki-cevre-planmasinda-enerji-politikalari

İsyanın Ve Umudun Dip Dalgası: Günümüz Türkiye’sinden Politik Ekoloji Tartışmaları, Yayınlayan Tekin Yayınları, Haziran 2016, İstanbul (Sinan Erensü, Ethemcan Turhan, Arif Cem Gündoğan ile birlikte)

Doğa ve Kent Hakları İçin Siyasal Stratejiler, Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği,  Mayıs 2016, Ankara,  (Aykut Çoban ile Birlikte)

Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri,  Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Ocak 2016, Ankara,

Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi ve Özerklik ,  Phoneix Yayınevi, Ankara, 2012, (Ilgın Özkaya, Tolga Şirin, Nazım Sinan Odabaşı ile birlikte)

Görünmez Elin Ekolojisi-Biyogüvenlik ve GDO, Ekoloji Kolektifi, Ziraat Mühendisleri Odası Ortak kitap,  Aralık 2010, Ankara, (Ilgın Özkaya, Emre Baturay Altınok ile birlikte)

Kırda Yoksulluk ve Direniş,  Kül Sanat Yayınevi, Ankara, 2005, (Ilgın Özkaya ve Sanem Yardımcı ile birlikte)

Dernekler Mevzuatı, Palme Yayınevi,  Ankara, 2004, (Emre Baturay Altınok ile birlikte),

REHBELER:

Stratejik Planlama Yoluyla Belediyelerin Bütçe Yönetimine Halkın Katılımı, Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, 2018, Ankara ( Serde Atalay ile birlikte)

Kent Hakları Rehberi, yayınlayan: Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2014, Antalya ( Resimleyen: Derya Ülker) indirilme adresi: http://deryaulker.com/kent-haklar-rehberi

KİTAP BÖLÜMLERİ:

Ulus’tan “Kanal İstanbul”a Şehirleşmenin İstisna Hukuku, Kanal İstanbul Projesi’ndeki Türkiye (Ed. Fuat Ercan, Tuğçe Tezer), Bağlam Yayınları, İstanbul, 2023, s.406-453

Türkiye’de Doğanın Neoliberalleştirilmesi ve Bu Sürece Karşı Mücadeleler (Aykut Çoban ve Sinan Erensü ile), Yerel Yönetimler Kent ve Ekoloji-Can Hamamcı’ya Armağan- (Ed. Aykut Çoban), İmge Yayınevi, Ankara, Ekim 2015,  s.399-456

Akkuyu Antlaşmasının Hukuksal Sorunları,  Türk Dış Politikası  3. Cilt (Ed. Baskın Oran), İletişim Yayınevi, İstanbul,  2013, syf.552

Kentleri Savunmak (Ed. Gürkan Akgün, Çare Olgun Çalışkan, Esra Kaya, Aysun Koca), Notabene, Ankara, Mart, 2013

ÇEVİRİ EDİTÖRLÜKLERİ:

Halkın Gıda Politikası Gıda Sistemimizi Dönüştürmek,  Haziran 2018,  Ankara ( Umut Kocagöz ile Birlikte)

Çevre İçin Küresel Anlaşma, Mayıs 2018, Ankara ( Serde Atalay ile birlikte)

Avrupa’nın Kara Bulutu Kömürü Yakan Ülkeler Komşularını Nasıl Hasta Ediyor, Ocak 2018, ( Doğu Eroğlu ile Birlikte)

Jugheli ve Diğerleri Gürcistan Davası Hukuki Değerlendirmesi, Termik Santraller ve Aile Hayatının Korunması, Ekim 2017,  ( Hülya Yıldırım ve Refia Katayıfçı ile Birlikte)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21. Taraflar Konferansı Paris Anlaşması, Ocak 2016, Ankara, (Ethemcan Turhan, Ilgın Özkaya ile birlikte)

BASILI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ:

Planlama Çalışmalarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, Dünden Bugüne Koruma Toplantısı 1 -2011 ( Ed. Selma Ener, Nevin Apaydın),  Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği,  Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2020, 

Türkiye’de Neoliberal Politikaların Ekolojiyi Kuşatması, Direniş ve Yeniden İnşa, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce Düzenlenen Mimarlık Semineri, İstanbul,  5-6-7 Mart 2015 (Aykut Çoban-Sinan Erensü  ile birlikte)

Sınıf, Mekân ve Müşterekler… HES ve Termik Karşıtı Hareketin İmkân ve Sınırlarını Tartışmak,  Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji, TMMOB 9. Enerji Sempozyumu,  EMO, Ankara, 2014 (Sinan Erensü ile birlikte)

 Kent ve Çevre Davalarında Ehliyet ve Menfaat, Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2014, syf.129

Hukuk Sistemimiz İçinde GDO’lardan Doğan Zarar ve İdarenin Hukuki Sorumluluğunun Yeri, GDO’ların Sosyal ve Hukuksal Boyutu Panel ve Çalıştayı, EKODER, Bursa, Ekim 2012, syf.94  vd

HES’lerin Ekosisteme Etkileri ve Dava Tipleri,  Panel Konuşması,  İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2011, syf.144 vd

Atatürk Orman Çiftliği’nin Geleceğini Tartışıyoruz, Panel Konuşması, Ankara Barosu Yayınları, 2009, syf.76

Sağlıklı Kent Planlamasında Hukuksal Sorunlar ve Güvenli Kent Yaklaşımı, Kent Çevre ve Sağlık Sempozyumu, Ankara Tabip Odası, Nisan 2007, sayfa 77-80

Düzen Gerilirken Emeği Yeniden Kurmak, TMMOB Çevre Sempozyumu-Çevre Politikaları, Ankara, Haziran 2007, syf.173

Bergama Davası Sürecinde Çevre Sorunlarının Çözümüne Halkın Katılımı ve Kitle Örgütlerinin Bu Süreçteki Rolü, 6.Ulusal Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin,  Mayıs 2003, syf.195

BASILI OLMAYAN BİLDİRİLER

Ekoloji Mücadelelerinin Hukuk Yapabilirliği ve Ekolojik Haklar Merkezi Deneyimi, XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara Barosu, 2020

Teknodeterminizm’in Ekoloji Politiği, Karaburun Bilim Kongresi, Eylül 2012, (Ilgın Özkaya ile birlikte)

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Hukuku, Ankara Üniversitesi 8. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Kasım 2010

YÜKSEK LİSANS TEZİ:

“Kapitalizmin Yeniden Üretiminde Sivil Toplum Çevreciliği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre  ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim  Dalı), 2005, Ankara (Danışman: Can Hamamcı)

DOKTORA TEZİ:

Çevrenin Korunmasında İdari Yargının Rolü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre  ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim  Dalı) 2022, Ankara ( Danışman: Nesrin Algan)

RAPORLAR:

Özelleştirilen Termik Santraller, Çevre Mevzuatına Uyum ve Haklar, Haziran 2021, Haklar ve Araştırmalar Derneği, Özelleştirilen Termik-Santraller Çevre Mevzuatına Uyum ve Haklar Raporu

Ekolojik, Ekonomik ve Siyasal Krizler Eşliğinde 2020’de Yaşanan Hukuki Dönüşüm, Mart 2021, Haklar ve Araştırmalar Derneği,

Avcılar İlçesi Deprem Risk Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştay Raporu, Ekim 2019, Avcılar Belediyesi

Türkiye’de İklim Adaleti İçin Davalar Raporu, 2019, www.iklimadaleti.org

“Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” Hakkında Rapor, 2016,

Gaziosmanpaşa Belediyesi Riskli Alan İlanı Hakkında Rapor, 2015, (Yayınlanmamış rapor)

“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”un Kapsamında Üretilen Konutların Satışı ve Devlet İhale Kanunu, 2014,  www.fevziozluer.av.tr

Battalgazi Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Planı Hakkında Değerlendirme Raporu, Battalgazi Belediyesi, 2013, Ankara (yayınlanmamış rapor)

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı Değerlendirme Raporu, 2012, www.fevziozluer.av.tr

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Hakkında Değerlendirme, Mimarlar Odası, 2008, Ankara (yayınlanmamış rapor)

Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar Planı Hakkında Değerlendirme Raporu, Mimarlar Odası, 2007, Ankara (yayınlanmamış rapor)

Röportajlar:

Hukuki kriz ve çevre mücadelesi: Siyasal insan çıplaklaştırılıyor, 29.3.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/hukuki-kriz-ve-cevre-mucadelesi-siyasal-insan-ciplaklastiriliyor-haber-1517490

Öncelik iklim Değil, Ticaret

https://www.birgun.net/haber/oncelik-iklim-degil-ticaret-363956

Nesrin Algan ile Röportaj

MAKALELER:

Bilimsel Hakemli Makale

Fevzi Özlüer, Ekolojik Krizin Yeniden Üretiminde Hukuk ,

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2021-156-1998, Ekim, 2021

Pazar

Geçmiş Yeni Bir Yıl Olsun, 1.1.2023,

https://www.birgun.net/haber/gecmis-yeni-bir-yil-olsun-415859

Ekolojik Kriz ve Zamana El Koyarak Birikim, 13.11.2022,

https://www.birgun.net/haber/ekolojik-kriz-ve-zamana-el-koyarak-birikim-409840

Kamusal Denetim ve Yaşam Hakkı, 5.6.2022,

https://www.birgun.net/haber/kamusal-denetim-ve-yasam-hakki-390602

İklim Krizini Kamucu Politikayla ve Yönetimle Aşabiliriz! 2.1.2022,

https://www.birgun.net/haber/iklim-krizini-kamucu-politikayla-ve-yonetimle-asabiliriz-371509

İklim Krizi Yönetilebilir mi?, 14.11.2021, Birgün Pazar, 

https://www.birgun.net/haber/iklim-krizi-yonetilebilir-mi-365742

Paris Anlaşması Sonrası Krizden Çıkış İçin Şirketlerin Sorumluluğu, Birgün Pazar, 17.10.2021 https://www.birgun.net/haber/paris-anlasmasi-sonrasi-iklim-krizinden-cikis-icin-sirketlerin-sorumlulugu-362384,

Paris İklim Anlaşması Nedir, Ne Değildir 2, Birgün Gazetesi, 4.10.2021

https://www.birgun.net/haber/paris-iklim-anlasmasi-nedir-ne-degildir-2-hakim-siniflar-arasi-denge-360868

Paris İklim Anlaşması Nedir, Ne Değildir 1, Birgün Gazetesi, 3.10.2021

https://www.birgun.net/haber/paris-iklim-anlasmasi-nedir-ne-degildir-1-kriz-siniflar-ve-anlasmanin-ruhu-360791,

G-7 Zirvesi sonrası ve tarihsel hakların çitlenmesi,  Birgün Pazar, 17.6.2021

https://www.birgun.net/haber/g-7-zirvesi-sonrasi-ve-tarihsel-haklarin-citlenmesi-348997,

Ayrıntı Dergi

Felaket Kapitalizmi ve Haklar Mücadelesi, Ayrıntı Dergi, 2021, 

Felaket Kapitalizmi ve Haklar Mücadelesi | Ayrıntı Dergi (ayrintidergi.com.tr)

iklimadaleti.org

Urgenda Davası: Küresel Ekolojik Yeni Düzene Giriş

https://iklimadaleti.org/2019/12/20/urgenda-davasi-kuresel-ekolojik-yeni-duzene-giris/, yayınlanma tarihi: 20.12.2019

Toplumu Paranteze Alan İklim Siyaseti

https://iklimadaleti.org/2019/12/17/toplumu-paranteze-alan-iklim-siyaseti/

yayınlanma tarihi: 19.12.2019

T 24

Aşağıdan Yukarıya Belediyecilik, ( Özlem Işıl, Umut Kocagöz ile ) 12.9.2019 https://t24.com.tr/k24/yazi/asagidan-yukariya-belediyecilik,2385, erişim tarihi: 20.11.2019

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ:

Türkiye’de Halkın Gıda Hareketi! Siyasal Temsili Müşterekleştirmek ve Yabancılaşmayı Aşmak, Toplum ve Hekim, Türk Tabipler Birliği Yayın Organı, 2019, sayı 5, cilt 34 s. 356-368, indirilme tarihi: 29.10.2019,

Nasıl Yapmalı? Geçim Araçlarına Ulaşma, İyi Yaşama ve Kent Hakkı, Toplum ve Hekim, Türk Tabipleri Birliği Yayın Organı, 2017, sayı 3: Cilt 32,

Biyogüvenlik Yasası, Toplumsal Şizofreni ve Doğanın Değişim Değeri, Toplum ve Hekim, Türk Tabipleri Birliği Yayın Organı, 2010, sayı 2, syf.137 (Ilgın Özkaya ile birlikte)

BEYOND  İSTANBUL

Bütün Mümkünlerin Kıyısındayız, Beyond. İstanbul, MAD, Sayı 4: Nisan, 2019, s. 138-143

SAHA DERGİSİ

Fabrikalaşan Mekan: Yerel Müşterekler ve Akıllı Kentler, Saha Dergisi, Yurttaşlık Hakları Derneği Yayınları, 2018, Eylül,  Sayı 5, s.97-106, indirilme tarihi: 29.10.2019 https://www.hyd.org.tr/attachments/article/510/saha5.pdf

DOSYA:

Ulus Tarihi Kent Merkezi Planlama Öyküsü, Mimarlar Odası Dosya, (Ed. Emre Madran), 2009, sayı: 12, s. 24-36

Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomi Politiği, Mimarlar Odası Dosya (Sürdürülebilirlik Kent ve Mimarlık Ed. Ilgın Özkaya), 2007, sayı:5, s.4-14

MİMARLIK DERGİSİ:

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Sorunları,  Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası Genel Merkezi Yayınları, sayı 366, 2012, syf. 17, http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=380&RecID=2972

ARKİTERA:

Kentsel Dönüşümde Yeni Eşik, Arkitera, 7.1.2015, http://www.arkitera.com/haber/23902/kentsel-donusumde-yeni-esik/yeldegirmeni.kadikoy.bel.tr

Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi’nde “Kentsel Yenileme” Hukuku,  Arkitera, 09.10.2012,  http://www.arkitera.com/gorus/308/ataturk-orman-ciftligi-ve-hayvanat-bahcesinde-kentsel-yenileme-hukuku

PEYZAJ

Afet Yönetimi ve Politik Depremlerin Altında Kalmak, Peyzaj, 17.5.2012, http://www.peyzaj.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5253&tipi=23&sube=0 (Yeliz Galioğlu ile birlikte),

KOLEKTİF DERGİ YAZILARI: 

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar Üzerine Düşünmek 1:Kapitalizm Koşullarında Kapitalizm Dışında Rüyalar Görmek ‘, Ekososyalist Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2013, sayı 16- syf.35

Ekolojik Kriz Kırı ve Kenti Kuşatıyor!, Kolektif  Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2010, sayı: 4, syf.2

Kendi Kendine Yeten Kentlere Doğru, (Göksu Deniz mahlasıyla) Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2011, sayı 4

İklim Değişikliği, Yerlicilik ve Doğaanacılık, Kolektif  Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2010, sayı: 5 syf.20

İklim Adaleti İçin Yürüyelim, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2010, sayı: 6, syf.2

Abu Dabi, İşkenceciler ve Ekolojik Kent Dediğin!, (Göksu Deniz mahlasıyla)  Kolekif Dergi, Ekoloji Kolektifi,2010, sayı 6, syf.46

Ekolojik Dünya İçin Tartışma Notları: Kestirme Yanıtlarımız Yok, Politik İddiamız Var, (Göksu Deniz mahlasıyla) Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi, sayı 7, 2010, syf. 6

Dünyada Ekoloji Mücadelesi Yükseliyor, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2010, sayı 7, syf.3

Ekolojinin Trajedisini Yeniden Düşünmek, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2012, sayı 12,  syf.59

Afet Yönetimi ve Politik Depremlerin Altında Kalmak, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi,2012, sayı 13, syf. 40(Yeliz Galioğlu ile birlikte),

Yeni Devlet Yeni Hukuk, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi,2012, sayı 15-syf.2

Yeni Türkiye’nin Yeni Kentsel Düzeni, Kolektif Dergi, 2015, Sayı 18, s.5-16

BİLİM VE GELECEK:

İklim Değişikliği Tartışmaları ve Ekolojik  Geleceğimiz  Kapitalizm “Katrina”larla Büyür,  Bilim ve Gelecek, sayı 20 Ekim 2005, 22-27

Sömürünün Diğer Adı: Biyogüvenlik Politikası ve Yasası, Bilim ve Gelecek, sayı: 21, Kasım 2005,

İKSİR DOĞA KÜLTÜRÜ:

Baba, Ay Neyin Reklamı Acaba? Ya Da Kahkahanın İdeolojisi , İksir Ekolojik Politika Seçkisi, 2003, sayı 2, syf.31

Edip Cansever’in Patikasında Aşk, Kent ve Yabancılaşma’, İksir Ekolojik Politika Seçkisi, 2003, sayı 2,  syf.45

ÇEVRE VE MÜHENDİS DERGİSİ:

Bak Yaklaşıyor Fırtına,  Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı, 1999

Su Yönetimi ve Hukuk: Ankara Özelinde Bir Değerlendirme, Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı,2007,sayı 28- syf.36, (Emre Baturay Altınok ile birlikte)  

FELSEFE YAZIN DERGİSİ:

Türkiye’de Ekoloji Mücadelesi Sınıfsal ve Tarihsel Arayüzler Arasında Nereden Nereye?, FelsefeYazın, Felsefeciler Derneği Yayını, 2012, sayı 19, syf.28

ANKARA TABİP ODASI DERGİSİ:

Ankara’da Su Yönetimindeki Yetki Tartışması ve Yönetim Anlayışından Doğan Su Krizi’ne Karşı Yürütülebilecek Hukuki Olanaklar, Ankara Tabip Odası Dergisi,2007 Eylül, syf.99, (Emre Baturay Altınok ile)

MİMARLAR ODASI BÜLTEN DERGİSİ:

Dünya Çevre Günü-Klişeler, Uzmanlar ve Gündeliğin Tahakkümü, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, Sayı 60, Syf.42

PLANLAMA DERGİSİ:

Bütün Mümkünlerin Kıyısındayız, Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını,2008,sayı 42, syf.39

MESELE DERGİSİ:

  1. Yüzyıl Kentlerinde Eyfel Kulesi’ni Bulmak, Mesele Dergi, 2009, Sayı 31(Ilgın Özkaya ile birlikte)

GAZETE YAZILARI:

EVRENSEL GAZETESİ:

Sur Neden Acele Kamulaştırıldı, 3.4.2015

Nehre Bakan Şehirler,  27.12.2015

Doğu’nun Kentleri Batının İmbiği, 7.6.2015

Kentten Bir Şehir Çıkartabilir Miyiz?,  04.01.2015

 Yatay Şehirleşme Dikey Kriz , 17.01.2015

Süsleme Yeni Mantık Aynı, 18.01.2015

BİRGÜN GAZETESİ:

Ekolojik Krizi Çözmek ya da Çiftçi Sendikaları Kuruldu Şimdi Ne Olacak?, Birgün Gazetesi, 02 Haziran 2008

Suyun Sömürüyü Kaldırma Kuvveti Var, Biz Suyun Yanındayız, Birgün Gazetesi, 13.03.2009,

CUMHURİYET:

Türkiye’de Nükleer Santrallerin Hukuki Altyapısı Var mı?, Cumhuriyet Enerji, 02.08.2011(Hande Atay ile birlikte)

İNTERNET YAZILARI:

BİANET:

 Yeşil Diyalog ve Gelecek, bianet, 23.12.2006,

http://www.bianet.org/biamag/cevre/89406-yesil-diyalog-ve-gelecek

EKOLOJİSTLER:

Metakorporatizme Doğru Meslek Kuruluşları, www.ekolojistler.org/metakorporatizme-dogru-meslek-kuruluslari-fevzi-ozluer.html31,  Ekim 2007, 

Doğayla ve Tüketiciyle Dost Bir Üretim İçin Kibele Kooperatifi , ekolojistler, 03 Haziran 2008, www.ekolojistler.org/dogayla-ve-tuketiciyle-dost-bir-uretim-icin-kibele-kooperatifi-goksu-d.html

On Bin Keçiye İş Olanağı, ekolojistler, 14 Kasım 2008, www.ekolojistler.org/on-bin-keciye-is-olanagi-fevzi-ozluer.html

Allianoi Diye Bir Yer Yok, www.ekolojistler.org/allianoi-diye-bir-yer-yok-goksu-deniz.html , 31 Ağustos 2010

Akkuyu Nükleer Santrali İçin Yapılan Planı Mahkeme Durdurdu, Peki Şimdi Ne Olacak!! Ya Da Ne Olmalı?, ekolojistler, 08 Mayıs 2012

ÇED’den Muafiyet Davası Danıştay Kararı: Ekonomik Olan Ekolojik Olmak Zorunda 1-2-3, ekolojistler, 29.03.2013

Yerel Seçimler, Doğrudan Demokrasi Yönüyle Park Forumları, ekolojistler, 22.06.2013, http://everywheretaksim.net/tr/ekolojistler-yerel-yonetimler-dogrudan-demokrasi-yonuyle-park-forumlari-fevzi-ozluer/

SUNUM YAPILAN PANEL VE SEMPOZYUMLAR 

2023, TAKSAV Kadıköy, 25.1.2023

Enerji ve Maden Yatırımları Işığında Sermaye Birikimi ve Yargı

2022, TAKSAV Bursa, 5.12.2022

Kapitalizmin Ekoloji, Enerji ve İklim Krizi, Çıkış Yolları

2019

Madencilik Çalıştayı- Muğla Belediyesi- 15 Aralık 2019

Bildiri: Madencilik Hukuku ve Politikası ( Yazılı)

Ata Soyer 23. Halk Sağlığı Güz Okulu: Küresel Gıda Krizi ve Halk Sağlığı- 15, 16, 17 Kasım 2019 İzmir, İzmir Tabip Odası

Bildiri: Türkiye’de Gıda Mücadeleleri Tarihi

Toplumsal Sorunlar İçin Yeni Arayışlar Sempozyumu, 15,16, 17 Kasım, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir

Bildiri: Ekoloji Mücadelelerinin Hukuk Yapabilirliği ve Ekolojik Haklar Merkezi Deneyimi

Kent Hukuku ve Kenti Birlikte Yönetmek, Antalya Barosu, 9.11.2019

Bildiri: Kent Hukuku ve İdari Yargı  (Yazılı)

Avcılar İlçesi Deprem Risk Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı, 15-16 Ekim 2019, Avcılar Belediyesi

Moderatör ve Raportör ( Yazılı)

Kamucu Yerel Yönetimler İçin Belediyeleri Ekolojik Haklar Temelinde Programlandırma ve Stratejik Plan Hazırlama Forum ve Çalıştay, 3,4 Ağustos 2019, Ekoloji Kolektifi – Ekoloji Birliği

Bildiri: Yerel Yönetimlerde Olanaklar: Stratejik Planlama ve Örgütlenme ( Yazılı)

KATILINILAN TOPLANTILAR:

Bayramiç Belediyesi Tohum Takas Şenliği, Eylül 2019,

Katılımcı

Türkiye Baroları Çevre ve Kent Avukatları Denizli Buluşması, Denizli Barosu, Temmuz 2019

Ankara Barosu adına Katılımcı

Gıda Güvenliği Odak Grubu Toplantısı, Kadıköy Belediyesi, Haziran, 2019

Tartışmacı

TELEVİZYON PROGRAMLARI

Uluslararası hukuk açısından Akkuyu Nükleer Santrali- ARTI TV, Mayıs, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=HkmladV50ks

YOUTUBE YAYINLARI

Sermaye Birikim Sürecinde Dönüşen Türk Yargı Sistemi, 15.1.2023

https://www.youtube.com/watch?v=6Hc1NEjcI60

Ölmez Ağacın Direnişi, 18.11.2021

https://www.youtube.com/watch?v=TvbyuNxgGYM

COP 26 İklim Zirvesi ve Çevre Mücadelesi, 6.11.2021,

https://www.youtube.com/watch?v=_a9Kq5F8t3c

Yeşil Mutabakat ve Adil Dönüşüm, 8.5.2021

https://www.youtube.com/watch?v=2pnwcY0u6Xo

İklim Adaletinin iktidar Yapılanmasındaki Yeri, 10.11.2021,

https://www.youtube.com/watch?v=11UkGgTQ9CA

İstanbul’a Kanal ve İktidar Yapılanmasındaki Yeri, 2.7.2021

https://www.youtube.com/watch?v=cwdhSr3SwQY

Müşterekler Okulu, Kültürhane, Nisan, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=2FIjWEsBXek

PODCAST

Eleştirel Hukuk ve Ekoloji,  Hazırlayan: Ezgi Duma vd 26.1.2023

https://elestirelhukuk.com/podcast/fevzi-ozluerle-elestirel-hukuk-ve-ekoloji-uzerine-konustuk/

İkizköy Mücadelesi Üzerine, Yeşil Bülten, Hazırlayan: Utku Zırığ, 11.8.2022 

Türkiye’de Son Dönemde Gerçekleşen İklim Direnişleri, Yeşil Bülten, Hazırlayan Utku Zırığ,