1. Fevzi ÖZLÜER "Antakya Tarihi Kent Merkezi’nin Riskli Alan İlan Edilmesi Kararının Kent Hukuku Açısından Değerlendirilmesi " 01.05.2023
 2. Fevzi ÖZLÜER "İvedi Yargılama Usulü Sürecinde Kent ve Çevre Mücadeleleri Ne Yapacak ?" 01.07.2014
 3. Fevzi ÖZLÜER "Kent ve Çevre Davalarında İvedi Yargılama Usulü" 29.06.2014
 4. Fevzi ÖZLÜER "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Kapsamında Üretilen Konutların Satışı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Değildir" 22.05.2014
 5. Fevzi ÖZLÜER - Yeliz GALİOĞLU "Afet Yönetimi ve Politik Depremlerin Altında Kalmak" Ekososyalist Dergi Kolektif Ekoloji Kolektifi, sayı 13, 2012, sayfa 40-44
 6. Fevzi ÖZLÜER "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Sorunlar" Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası Genel Merkezi Yayınları, sayı 366, 2012, sayfa  17-19
 7. Fevzi ÖZLÜER "Amasya Termik Santrali ve Hukuka Aykırıklar" Ekososyalist Dergi Kolektif, sayı 4, 2010, sayfa 7-11
 8. Fevzi ÖZLÜR "Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Hukuku” 8. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Kasım 2010, sayfa  4
 9. Fevzi ÖZLÜER "Ankara Barosu Atatürk Orman Çiftliği’nin Geleceğini  Tartışıyoruz" Panel, Ankara Barosu Yayınları, 2009, sayfa, 63-76
 10. Fevzi ÖZLÜER - Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER "Biyogüvenlik Hemen Şimdi" 11 Nisan 2008, www.ekolojistler.org/biyoguvenlik-hemen-simdi-ilgin-ozkaya-fevzi-ozluer.html
 11. Fevzi Özlüer "Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomi Politiği" Dosya Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, Haziran 2007, sayfa 4-13
 12. Fevzi ÖZLÜER "Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Işığında Biyogüvenlik (Ama Nasıl?)" 22 Mayıs 2007, www.ekolojistler.org/biyoguvenlik-yasa-tasarisi-isiginda-biyoguvenlik-ama-nasil-fevzi-oz.html
 13. Fevzi ÖZLÜER "Anayasa Taslağı 82 Anayasası'nın Sonucudur" 02 Ekim 2007, www.ekolojistler.org/anayasa-taslagi-82-anayasasinin-sonucudur-fevzi-ozluer.html
 14. Fevzi ÖZLÜER - Emre Baturay Altınok “Ankara’da Su Yönetimindeki Yetki Tartışması ve Yönetim Anlayışından Doğan Su Krizi’ne Karşı Yürütülebilecek Hukuki  Olanaklar’’ Su Kesintileri ve Hastalık Riski  Eylül 2007 ,sayfa 99-122
 15. Fevzi ÖZLÜER “Sağlıklı Kent Planlamasında Hukuksal Sorunları ve Güvenli Kent Yaklaşımı ”Kent Çevre ve Sağlık Sempozyumu Dergisi, Nisan, 2007,sayfa 77-80