15 yılı aşan Hukuk deneyimi ve birikimine sahip ofisimiz, uzmanlık alanlarına göre Ulusal ve Uluslararası yargı deneyimlerini müvekkilleriyle paylaşıyor. Fikri Haklar, Gayrimenkul Hukuku, İmar ve Planlama Hukuku, Çevre, Enerji, Su, Toprak, Kentleşme, Afet Uygulamaları, Kentsel Koruma ve Yenileme, Dönüşüm üzerine gelişen ve değişen mevzuatı yakından takip ediyor ve bu konularda uzmanlık bilgisi üretiyor, mevzuat çalışmalarının gelişmesine katkı sunuyor, davaları takip ediyor.

Çalışma yaşamının getirdiği iş sağlığı, güvenliği, çalışma hayatından doğan tazminat sorumlulukları, işçilerin işyerlerinde yaşadıkları maddi ve manevi sorunlar, işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklar da ofisimizin önemli çalışma alanları arasında yer alıyor. Ofisimiz, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini esas alarak, ceza davalarında hak savunuculuğu görevlerini yerine getiriyor.