Ofisimiz, İklim, çevre, enerji, su, toprak, kentleşme, afet, kentsel koruma ve yenileme, dönüşüm alanlarında çalışıyor. Ulusal ve uluslararası gündemi ve davaları takip ederek danışanlarının en uygun hukuki pozisyonu almasının güvencelerini oluşturuyor.  

Ofisimiz, ulusal ve uluslararası projelerde uzmanlık bilgisi üretiyor. İklim ve çevre ihtilaflarında danışmanlık yapıyor. Dezavantajlı grupların temel hak ve özgürlüklerin korunması, çalışma hayatından doğan ihtilaflar üzerine davalar takip ediyor. Çalışma alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarının gelişmesine katkı sunuyor, davaları takip ediyor.