Özgeçmiş (Fevzi Özlüer)

fozluer_sbLisans Eğitimini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2003-2004 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor.

2006-2010 yılları arasında Mimarlar Odası’nda avukatlık yaptı. Kimi Yerel Yönetimlere, Planlama, Mühendislik ve Mimarlık ofislerine raporlandırma başta olmak üzere, danışmanlık desteği sundu.

Pek çok çevre ve kent derneğine danışmanlık yaptı.

Uzmanlık alanı olarak İdare hukukunu seçti. Özellikle şehir ve imar hukuku, planlama, kamu malları, orman hukuku, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, kıyı planlama, afet hukuku, riskli alan ve yapı uygulamaları, kırsal alan yönetimi,  kentleşme, koruma hukuku, gayrimenkul hukuku, kamu İhale hukuku, gecekondulaşma, yerel yönetimler ve stratejik planlama, çevre koruma, su yönetimi, enerji planlama ve iklim hukuku üzerine çalıştı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre  ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalında 2005 yılında yüksek lisans yaparak,   “uzman” unvanı aldı. Aynı bölümde  “Kır ve Kent Çelişkisi Bağlamında Ekoloji, Hukuk ve Kriz” üzerine doktora çalışmasına devam ediyor.

Yayınlarından bir kısmı şunlardır:

KİTAPLAR:

Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları,  yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Kasım 2016, Ankara, (Hatice Kurşuncu ile Birlikte) http://iklimadaleti.org/?p=aktivistin-zulasi&n=turkiyedeki-cevre-planmasinda-enerji-politikalari

İsyanın Ve Umudun Dip Dalgası: Günümüz Türkiye’sinden Politik Ekoloji Tartışmaları, Tekin Yayınları, Haziran 2016, İstanbul (Sinan Erensü, Ethemcan Turhan, Arif Cem Gündoğan ile birlikte)

Doğa ve Kent Hakları İçin Siyasal Stratejiler, Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği,  Mayıs 2016, Ankara,  (Aykut Çoban ile Birlikte) http://www.iklimadaleti.org/i/upload/doga-ve-kent-hakki-978-605-83799-7-8.pdf

Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri,  Yayınlayan: Ekoloji Kolektifi Derneği, Ocak 2016, Ankara, http://www.iklimadaleti.org/i/upload/bilgi-edinme-hakki-978-605-83799-4-7.pdf

Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi ve Özerklik ,  Phoneix Yayınevi, Ankara, 2012, (Ilgın Özkaya, Tolga Şirin, Nazım Sinan Odabaşı ile birlikte)

Görünmez Elin Ekolojisi-Biyogüvenlik ve GDO, Ekoloji Kolektifi, Ziraat Mühendisleri Odası Ortak kitap,  Aralık 2010, Ankara, (Ilgın Özkaya, Emre Baturay Altınok ile birlikte)

Kırda Yoksulluk ve Direniş,  Kül Sanat Yayınevi, Ankara, 2005, (Ilgın Özkaya ve Sanem Yardımcı ile birlikte)

Dernekler Mevzuatı, Palme Yayınevi,  Ankara, 2004, (Emre Baturay Altınok ile birlikte),

REHBELER:

Kent Hakları Rehberi, yayınlayan: Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2014, Antalya ( Resimleyen: Derya Ülker) indirilme adresi: http://deryaulker.com/kent-haklar-rehberi

KİTAP BÖLÜMLERİ:

Türkiye’de Doğanın Neoliberalleştirilmesi ve Bu Sürece Karşı Mücadeleler (Aykut Çoban ve Sinan Erensü ile), Yerel Yönetimler Kent ve Ekoloji-Can Hamamcı’ya Armağan- (Ed. Aykut Çoban), İmge Yayınevi, Ankara, Ekim 2015,  s.399-456

Akkuyu Antlaşmasının Hukuksal Sorunları,  Türk Dış Politikası  3. Cilt (Ed. Baskın Oran), İletişim Yayınevi, İstanbul,  2013, syf.552

Kentleri Savunmak (Ed. Gürkan Akgün, Çare Olgun Çalışkan, Esra Kaya, Aysun Koca), Notabene, Ankara, Mart, 2013

ÇEVİRİ EDİTÖRLÜKLERİ:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21. Taraflar Konferansı Paris Anlaşması, Ocak 2016, Ankara, (Ethemcan Turhan, Ilgın Özkaya ile birlikte)

BASILI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ:

İstanbul Buluşmaları Perspektifinden 2000’li Yılların Muhasebesi, 2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Nisan 2015

Türkiye’de Neoliberal Politikaların Ekolojiyi Kuşatması, Direniş ve Yeniden İnşa, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce Düzenlenen Mimarlık Semineri, İstanbul,  5-6-7 Mart 2015 (Aykut Çoban-Sinan Erensü  ile birlikte)

Sınıf, Mekân ve Müşterekler… HES ve Termik Karşıtı Hareketin İmkân ve Sınırlarını Tartışmak,  Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji, TMMOB 9. Enerji Sempozyumu,  EMO, Ankara, 2014 erişim: http://www.emo.org.tr/ekler/808a0f093ebcc86_ek.pdf , (Sinan Erensü ile birlikte)

 Kent ve Çevre Davalarında Ehliyet ve Menfaat, Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2014, syf.129

Hukuk Sistemimiz İçinde GDO’lardan Doğan Zarar ve İdarenin Hukuki Sorumluluğunun Yeri, GDO’ların Sosyal ve Hukuksal Boyutu Panel ve Çalıştayı, EKODER, Bursa, Ekim 2012, syf.94  vd

HES’lerin Ekosisteme Etkileri ve Dava Tipleri,  Panel Konuşması,  İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2011, syf.144 vd

Atatürk Orman Çiftliği’nin Geleceğini Tartışıyoruz, Panel Konuşması, Ankara Barosu Yayınları, 2009, syf.76

Sağlıklı Kent Planlamasında Hukuksal Sorunlar ve Güvenli Kent Yaklaşımı, Kent Çevre ve Sağlık Sempozyumu, Ankara Tabip Odası, Nisan 2007, sayfa 77-80

Düzen Gerilirken Emeği Yeniden Kurmak, TMMOB Çevre Sempozyumu-Çevre Politikaları, Ankara, Haziran 2007, syf.173

Bergama Davası Sürecinde Çevre Sorunlarının Çözümüne Halkın Katılımı ve Kitle Örgütlerinin Bu Süreçteki Rolü,6.Ulusal Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin,  Mayıs 2003, syf.195

BASILI OLMAYAN BİLDİRİLER

Teknodeterminizm’in Ekoloji Politiği, Karaburun Bilim Kongresi, Eylül 2012, (Ilgın Özkaya ile birlikte)

YÜKSEK LİSANS TEZİ:

“Kapitalizmin Yeniden Üretiminde Sivil Toplum Çevreciliği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre  ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim  Dalı), 2005, Ankara (Danışman: Can Hamamcı)

RAPORLAR:

“Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” Hakkında Rapor, 2016, www.iklimadaleti.org

Gaziosmanpaşa Belediyesi Riskli Alan İlanı Hakkında Rapor, 2015, (Yayınlanmamış rapor)

“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”un Kapsamında Üretilen Konutların Satışı ve Devlet İhale Kanunu, 2014,  www.fevziozluer.av.tr

Battalgazi Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Planı Hakkında Değerlendirme Raporu, Battalgazi Belediyesi, 2013, Ankara (yayınlanmamış rapor)

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı Değerlendirme Raporu, 2012, www.fevziozluer.av.tr

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Hakkında Değerlendirme, Mimarlar Odası, 2008, Ankara (yayınlanmamış rapor)

Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar Planı Hakkında Değerlendirme Raporu, Mimarlar Odası, 2007, Ankara (yayınlanmamış rapor)

MAKALELER:

DOSYA:

Ulus Tarihi Kent Merkezi Planlama Öyküsü, Mimarlar Odası Dosya, (Ed. Emre Madran), 2009, sayı: 12, s. 24-36

Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomi Politiği, Mimarlar Odası Dosya (Sürdürülebilirlik Kent ve Mimarlık Ed. Ilgın Özkaya), 2007, sayı:5, s.4-14

MİMARLIK DERGİSİ:

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Sorunları,  Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası Genel Merkezi Yayınları, sayı 366, 2012, syf. 17, http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=380&RecID=2972

ARKİTERA:

Kentsel Dönüşümde Yeni Eşik, Arkitera, 7.1.2015, http://www.arkitera.com/haber/23902/kentsel-donusumde-yeni-esik/yeldegirmeni.kadikoy.bel.tr

Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi’nde “Kentsel Yenileme” Hukuku,  Arkitera, 09.10.2012,  http://www.arkitera.com/gorus/308/ataturk-orman-ciftligi-ve-hayvanat-bahcesinde-kentsel-yenileme-hukuku

PEYZAJ

Afet Yönetimi ve Politik Depremlerin Altında Kalmak, Peyzaj, 17.5.2012, http://www.peyzaj.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5253&tipi=23&sube=0 (Yeliz Galioğlu ile birlikte),

KOLEKTİF DERGİ YAZILARI:

Ekolojik Kriz Kırı ve Kenti Kuşatıyor!, Kolektif  Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2010, sayı: 4, syf.2

Kendi Kendine Yeten Kentlere Doğru, (Göksu Deniz mahlasıyla) Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2011, sayı 4

İklim Değişikliği, Yerlicilik ve Doğaanacılık, Kolektif  Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2010, sayı: 5 syf.20

İklim Adaleti İçin Yürüyelim, Kolektif  Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2010, sayı: 6, syf.2

Abu Dabi, İşkenceciler ve Ekolojik Kent Dediğin!, (Göksu Deniz mahlasıyla)  Kolekif Dergi, Ekoloji Kolektifi,2010, sayı 6, syf.46

Ekolojik Dünya İçin Tartışma Notları: Kestirme Yanıtlarımız Yok, Politik İddiamız Var,  (Göksu Deniz mahlasıyla)  Kolektif  Dergi, Ekoloji Kolektifi, sayı 7, 2010, syf. 6

Dünyada Ekoloji Mücadelesi Yükseliyor, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi,  2010, sayı 7, syf.3

Ekolojinin Trajedisini Yeniden Düşünmek, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi, 2012, sayı 12,  syf.59

Afet Yönetimi ve Politik Depremlerin Altında Kalmak, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi,2012, sayı 13, syf. 40(Yeliz Galioğlu ile birlikte),

Yeni Devlet Yeni Hukuk, Kolektif Dergi, Ekoloji Kolektifi,2012, sayı 15-syf.2

Yeni Türkiye’nin Yeni Kentsel Düzeni, Kolektif Dergi, 2015, Sayı 18, s.5-16

BİLİM VE GELECEK:

İklim Değişikliği Tartışmaları ve Ekolojik  Geleceğimiz  Kapitalizm “Katrina”larla Büyür,  Bilim ve Gelecek, sayı 20 Ekim 2005, 22-27

İKSİR DOĞA KÜLTÜRÜ:

Baba, Ay Neyin Reklamı Acaba? Ya Da Kahkahanın İdeolojisi , İksir Ekolojik Politika Seçkisi, 2003, sayı 2, syf.31

Edip Cansever’in Patikasında Aşk, Kent ve Yabancılaşma’, İksir Ekolojik Politika Seçkisi, 2003, sayı 2,  syf.45

ÇEVRE VE MÜHENDİS DERGİSİ:

Bak Yaklaşıyor Fırtına,  Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı,1999

Su Yönetimi ve Hukuk: Ankara Özelinde Bir Değerlendirme, Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı,2007,sayı 28- syf.36, (Emre Baturay Altınok ile birlikte)

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ:

Biyogüvenlik Yasası, Toplumsal Şizofreni ve Doğanın Değişim Değeri, Toplum ve Hekim, Türk Tabipleri Birliği Yayın Organı, 2010, sayı 2, syf.137(Ilgın Özkaya ile birlikte)

FELSEFE YAZIN DERGİSİ:

Türkiye’de Ekoloji Mücadelesi Sınıfsal ve Tarihsel Arayüzler Arasında Nereden Nereye?, FelsefeYazın, Felsefeciler Derneği Yayını, 2012, sayı 19, syf.28

ANKARA TABİP ODASI DERGİSİ:

Ankara’da Su Yönetimindeki Yetki Tartışması ve Yönetim Anlayışından Doğan Su Krizi’ne Karşı Yürütülebilecek Hukuki Olanaklar, Ankara Tabip Odası Dergisi,2007 Eylül, syf.99, (Emre Baturay Altınok ile)

MİMARLAR ODASI BÜLTEN DERGİSİ:

Dünya Çevre Günü-Klişeler, Uzmanlar ve Gündeliğin Tahakkümü, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, Sayı 60, Syf.42

PLANLAMA DERGİSİ:

Bütün Mümkünlerin Kıyısındayız, Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını,2008,sayı 42, syf.39

MESELE DERGİSİ:

21. Yüzyıl Kentlerinde Eyfel Kulesi’ni Bulmak, Mesele Dergi, 2009, Sayı 31(Ilgın Özkaya ile birlikte)

GAZETE YAZILARI:

EVRENSEL GAZETESİ:

Nehre Bakan Şehirler,  27.12.2015

Doğu’nun Kentleri Batının İmbiği, 7.6.2015

Kentten Bir Şehir Çıkartabilir Miyiz?,  04.01.2015

Yatay Şehirleşme Dikey Kriz , 17.01.2015

Süsleme Yeni Mantık Aynı, 18.01.2015

BİRGÜN GAZETESİ:

Ekolojik Krizi Çözmek ya da Çiftçi Sendikaları Kuruldu Şimdi Ne Olacak?, Birgün Gazetesi, 02 Haziran 2008

Suyun Sömürüyü Kaldırma Kuvveti Var, Biz Suyun Yanındayız, Birgün Gazetesi, 13.03.2009,

CUMHURİYET:

Türkiye’de Nükleer Santrallerin Hukuki Alt Yapısı Var mı?, Cumhuriyet Enerji, 02.08.2011(Hande Atay ile birlikte)

İNTERNET YAZILARI:

BİANET:

 Yeşil Diyalog ve Gelecek, bianet, 23.12.2006,

http://www.bianet.org/biamag/cevre/89406-yesil-diyalog-ve-gelecek

EKOLOJİSTLER:

Metakorporatizme Doğru Meslek Kuruluşları, www.ekolojistler.org/metakorporatizme-dogru-meslek-kuruluslari-fevzi-ozluer.html31,  Ekim 2007,

Doğayla ve Tüketiciyle Dost Bir Üretim İçin Kibele Kooperatifi , ekolojistler, 03 Haziran 2008, www.ekolojistler.org/dogayla-ve-tuketiciyle-dost-bir-uretim-icin-kibele-kooperatifi-goksu-d.html

On Bin Keçiye İş Olanağı, ekolojistler, 14 Kasım 2008, www.ekolojistler.org/on-bin-keciye-is-olanagi-fevzi-ozluer.html

Allianoi Diye Bir Yer Yok, www.ekolojistler.org/allianoi-diye-bir-yer-yok-goksu-deniz.html , 31 Ağustos 2010

Akkuyu Nükleer Santrali İçin Yapılan Planı Mahkeme Durdurdu, Peki Şimdi Ne Olacak!! Ya Da Ne Olmalı?, ekolojistler, 08 Mayıs 2012

ÇED’den Muafiyet Davası Danıştay Kararı: Ekonomik Olan Ekolojik Olmak Zorunda 1-2-3, ekolojistler, 29.03.2013

Yerel Seçimler, Doğrudan Demokrasi Yönüyle Park Forumları, ekolojistler, 22.06.2013, http://everywheretaksim.net/tr/ekolojistler-yerel-yonetimler-dogrudan-demokrasi-yonuyle-park-forumlari-fevzi-ozluer/

İKLİM ADALETİ

İklim Davasında Karar Açıklandı: “Havaya Ne Salıyorsun, Ne Kadar Kirletmek İstiyorsun?  Yurttaşa Bilgi Ver!”, iklimadaleti.org,  31.1.2017 (Hülya Yıldırım ile birlikte)

RADYO KONUŞMALARI:

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Acele Kamulaştırma Kararına Karşı Ne Yapmalı? Hukuki Süreç Değerlendirmesi -2016

http://acikradyo.com.tr/kentin-tozu/gaziosmanpasanin-basarili-konut-hakki-mucadelesi-ve-acele-kamulastirma-karsisinda